Peetri Kooli meeskond

Peetri Kool on üks kolmest sellenimelisest koolist Eestis. Kool asub väikse, kuid väärika Kareda valla (nüüd juba Järva valla) keskel Peetri alevikus. Meil on au olla Järvamaa väikseim põhikool, koolis on 24 tublit ja teotahtelist õpilast, neid toetavad kümme õpetajat.
Koolitusele tulev meeskonnas on Kaire Lõhmus, meie uus ja aktiivne matemaatikaõpetaja; Kaidi-Ly Välb, alati aktiivne ja suurt tahet täis huvijuht, õpetaja, infojuht, Kodutütarde juht; Rainer Tõnnis, direktor, kel on au juhtida väikest ja armast kooli.

Koolituse eesmärgid ja soovid:

1. Õppida õppeprotsessi digijuhtimist, et nakatada sellega oma kolleege.

2. Arendada välja ja viia ellu üks edukas digiprojekt.

3. Õppida koos teiste koolimeeskondadega


Kommentaarid