Digikoostöö projekti hetkeseis vol 2.

Tere!


Töö meeskondades käib suure hooga ja ollakse juba lõpusirgel. Järgmisel nädalal alustatakse koostöötundide läbi viimisega.

Meeskondade vahekokkuvõte:

Kohe järgmisel nädalal peale grupeerumist valisime teema, millega ühiselt edasi töötada.Otsustasime, et valime teemaks vaimse ja füüsilise tervise. Mõlemat teemat oleks saanud ka eraldi käsitleda, kuid seekord kujunes spontaanselt, et mõlemad teemad on koos.Otsustasime lõimida omavahel kunstiõpetuse, kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse. Esialgne plaan oli 12.detsembril teha paaristunnid 1-5.klassile ja 6.-9 klassile.Kuid siis meenus, et sel kuupäeval läheb üks õpetaja oma klassiga jõulumaale.Kehalise õpetaja kasutab tunnis videoülesandeid, kus õpilased peavad samaaegselt oma tegevust planeerima, analüüsima ja aja peale sooritama. Inimeseõpetuse õpetaja lähtub vaimse ja füüsilise tervise alusprintsiipidest. Kunstiõpetaja käsitleb loovuse ja tervise vahelisi seoseid samuti loovust kui tervise toetajat. Näitena kasutatakse V.van Goghi elu ja loomingut. Tunni lõpetab socrative keskkonnas läbiviidav test. Mida ja kuidas teha, oli meie grupi jaoks lihtne.Palju raskem on leida ühist aega, millal tund läbi viia. Esialgne kuupäev ei sobi.Alternatiivina soovime kasutada 8.detsembrit. Kuid see eeldab, et peame õpilased teiste õpetajate tundidest ära saama.

Meie gruppi sattusid peale registreerumist vene keele, eesti keele, loodusõpetuse ja matemaatika õpetajad. Ühise teema valimine ei olnud lihtne. Ei olnud ka päris selget ettekujutust kuidas tund läbi viia. Lähtuvalt Eesti 100 juubelist, otsustasime, et teema võiks olla seotud Eestiga, sealt tuli valik "Eesti linnad" esialgne kokkulepe jäi, et tunni teeme 7.-ndale klassile. (võimalik, et see laieneb teistele klassidele). Kasutame learningapps.org keskkonda materjalide loomisel. Tunni viime läbi töötubadena. Materjalide koostamine alles käib.

Viimases meeskonnas näitavad oma koostöö oskusi ajaloo, füüsika, inglise keele ja muusikaõpetaja. Teemaks valisime Heli ja hääl. Teema sobib hästi füüsikasse ja muusikaõpetusse, kuid keerulisem on ajaloo ja inglise keelega. Peab mõtlema üldpädevustele, mitte õpitulemustele. Kohtusime 28. novembril, kus arutasime ja katsetasime erinevaid võimalusi, kuidas ülesandeid luua ja koostöötundi läbi viia. Koosolek oli väga põnev, kuna proovisime erinevaid äppe Google Play-st. Ideid tuli palju, kuid takistuseks on see, et õpilased ei jõua neid kõiki lahendada. Valisime välja, et ülesanded esitame QR koodidena. Leppisime kokku, et tunni viime läbi 8. detsembril. Järgmine koosolek on planeeritud 4. detsembriks, kus vaatame oma ülesandeid üle ja valime neist välja sobivamad.


Kommentaarid