Muutuste ja ideede tabel digivahendite kasutamise osas


Asjad, mis on meil juba hästi
Millest peaks loobuma
Mida me tahame arendada koolis
·       e-päevik
      ·       mõned õpetajad kasutavad digivõimalusi (e-tund)
      ·       robootika koolis ja lasteaias
      ·       informaatika tunnid 1-8. klassini
      ·       uus kooli koduleht
      ·       tahvelarvutid ja videoprojektorid
      ·       oleme Ettevõtlik Kool (õpilaste arvestuses)

     ·       Piiravatest suhtumistest       
     ·       Arvutiklassist
     ·       Käega löömine ja muutuste vastu seismisest.
      ·        Ainete lõimimine digivahendeid kasutades (EV 100)
      ·       E-õpe arendamine (õppekeskkonna loomine)
      ·       Internetivõrk
      ·       Teadlikku suhtumist muutuste juhtimisse.
      ·       Iga aines koostada e-õppe vahend
      ·       Rakendada 360 kraadi tagasisidestamist.
      ·       Üksteiselt õppimine (õpetaja-õpilane)
      ·       Õpilased töötavad välja digivahendeid.
      ·       Kaasaegsemad digiseadmed (tahvel-, sülearvutid, kaamera, diktofon)
      ·       Sõnastada digivaldkonna eesmärgid igaks õppeaastaks igas õppeaines.
      ·       Digiõppe sisekoolitused.

Kommentaarid